Gro Beate Sandal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Gro Beate Sandal er sykepleier, cand.san. og ph.d. Hun jobber på Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har forsket på effekten av frisklivsentralenes tilbud på endring av helsevaner og vært veileder ved Høgskolen i Bergens videreutdanning i motiverende samtale.

Artikler av Gro Beate Sandal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media