Grimnes S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grimnes S

Piene H, Grimnes S
28.02.1997
De totale driftsutgifter for somatiske sykehus i Norge beløper seg til ca. 20 milliarder kroner årlig. Ca. 3%, dvs. 600 millioner kroner, antas å bli brukt til medisinsk utstyr og utstyrsvedlikehold...