Grethe Seppola Tell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grethe Seppola Tell

Eivind Sirnes, Erlend Sødal, Eha Nurk, Grethe Seppola Tell
23.10.2003
Muskel- og skjelettplager representerer et stort helseproblem i vestlige land ( 1  –  3 ). Plagene er ofte kroniske, med betydelige konsekvenser for livskvalitet og arbeidsevne ( 4 ). I Norge er...
Elisabeth Kvaavik, Grethe Seppola Tell, Knut-Inge Klepp
10.04.2002
Det har funnet sted en vektøkning i alle deler av den voksne befolkning i Norge de siste tiårene, og andelen overvektige (kroppsmasseindeks 25) og fete (kroppsmasseindeks 30) har økt (1 – 4). Dette...
Bjarte Sanne, Alv A. Dahl, Grethe Seppola Tell
20.02.2001
De alvorlige følgene av depresjoner har fått økende oppmerksomhet det siste tiåret. The Global Burden of Disease Study fant at alvorlig depresjon var den fjerde største årsak til funksjonsnedsettelse...