Grethe Lauritzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grethe Lauritzen

Edle Ravndal, Grethe Lauritzen
05.02.2004
I Norge er det i perioden 1998 – 2000 blitt bygd ut et landsdekkende system for medikamentassistert rehabilitering (MAR) med bruk av metadon og buprenorfin for opiatmisbrukere. I hver av landets fem...