Grete Jorunn Sølvberg Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grete Jorunn Sølvberg Larsen

Grete Jorunn Sølvberg Larsen, Torkil Berge
08.04.2011
It is unrealistic to expect stable motivation for change among patients with a dual diagnosis. They need help with both substance abuse and mental disorders even though they continue their substance...
Grete Jorunn Sølvberg Larsen, Torkil Berge
08.04.2011
Det er urealistisk å forvente stabil motivasjon for endring hos pasienter med dobbeltdiagnose. De må få hjelp med den psykiske lidelsen selv om de fortsetter å ruse seg, eller ruslidelsen selv om de...