Grete J. Sølvberg Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grete J. Sølvberg Larsen

Torkil Berge, Kjersti Sunniva Bjøntegård, Petter Ekern, Martin Furan, Nils Inge Landrø, Grete J. Sølvberg Larsen, Kåre Osnes, Inger Selvaag, Anne Helene Vedlog
21.08.2018
Coercive mental health care is an exception to the fundamental principle that examination and treatment should be voluntary. In Norway, patient self-determination and autonomy are enshrined in the...
Torkil Berge, Kjersti Sunniva Bjøntegård, Petter Ekern, Martin Furan, Nils Inge Landrø, Grete J. Sølvberg Larsen, Kåre Osnes, Inger Selvaag, Anne Helene Vedlog
21.08.2018
Bruk av tvang overfor pasienter i psykisk helsevern er et unntak fra grunnprinsippet om at undersøkelse og behandling skal være frivillig. Pasientens medbestemmelse og autonomi er forankret i pasient...
Philipp Paul Koren Lobmaier, Grete J. Sølvberg Larsen
24.03.2015
Kronikken til Rognli og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 3/2015 påpeker en avgjørende utfordring i diagnostisering og behandling av pasienter med samtidig alvorlig rus- og psykisk lidelse ( 1 ). Mens...