Grete J. Sølvberg Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Psykosepoliklinikken

Nydalen DPS

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med datainnsamling, analyse, utforming av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Grete J. Sølvberg Larsen er spesialist i psykiatri og enhetsleder.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Vi har mottatt økonomisk støtte fra Tvangsforsk (Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet) og fra Helsedirektoratet til studien.

Artikler av Grete J. Sølvberg Larsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media