Grete J. Sølvberg Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Psykosepoliklinikken

Nydalen DPS

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med datainnsamling, analyse, utforming av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Grete J. Sølvberg Larsen er spesialist i psykiatri og enhetsleder.

Artikler av Grete J. Sølvberg Larsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media