Grete Bjørang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grete Bjørang

Grethe Hellstrøm Hoddevik, Grete Bjørang
17.03.2005
Vi har med stor interesse lest Johanne Sundbys innlegg og er glade for at vårt innlegg bidrar til refleksjoner og debatt. At kvinneperspektivet på denne måten også blir fremhevet, synes vi er...
Grethe Hellstrøm Hoddevik, Grete Bjørang
06.01.2005
Hos fire pasienter med oversett subaraknoidalblødning fant Helsetilsynet at anamnestiske opplysninger var undervurdert og utredningen mangelfull. Ingen av dem var blitt utredet med spinalpunksjon, og...