Gösta Roupe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gösta Roupe

Gösta Roupe
30.04.2001
Denne artikkelen i serien Den äldre patienten er tidligere publisert i Läkartidningen 2001; 98: 1091 – 5. Förkortade telomerer i kromosomernas ändar utgör en genetisk bakgrund till hudens åldrande...