Göran Sundin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Göran Sundin

Göran Sundin
30.11.2000
I en leder i Tidsskriftet nr. 14/2000 spør Steinar Westin om det er behov for å gjenetablere særomsorger (1). Sett fra Feltpleien i Oslo er svaret et ubetinget ja. Sykdommer forårsaket av...