Gøran Paulsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gøran Paulsen

Gøran Paulsen, Haakon Breien Benestad
14.06.2019
The soreness that commonly follows unaccustomed and strenuous exercise is unlikely to be due to inflammation of the muscles. However, the rarer and more serious exercise-induced rhabdomyolysis...
Gøran Paulsen, Haakon Breien Benestad
13.06.2019
Den vanlige stølheten som kommer etter uvant og hard trening, skyldes neppe inflammasjon i muskulaturen. Derimot synes den mer uvanlige og alvorlige aktivitetsutløste rabdomyolysen å ha en annen...