Gogstad AC

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gogstad AC

Gogstad AC, Løvold TV
30.06.1999
Sammendrag Rettsoppgjøret var et viktig ledd i den nødvendige utrensning i det norske samfunn etter fem års okkupasjon. Det ble imidlertid langt mer omfattende og sosialt belastende og tok atskillig...
Gogstad AC, Løvold TV
30.06.1999
Sammendrag Innskrivingsprotokollene fra sykehuset ved Ilebu landssvikfengsel fra årene 1945-50 utgjør en nyoppdaget kilde til viten om sykelighet og helseforhold hos mannlige landssvikdømte. I 1995...