Gjermund Rø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gjermund Rø

Oddfrid Aas, Gjermund Rø
08.04.2019
A fish vaccinator accidentally injected a dose of vaccine into his left thumb. After the acute symptoms had subsided, he had prolonged pain and reduced function of the hand. It is important that...
Oddfrid Aas, Gjermund Rø
05.04.2019
En fiskevaksinatør injiserte ved et uhell en vaksinedose i venstre tommel. Etter at akuttsymptomene var borte, fikk han vedvarende smerter og nedsatt funksjon i hånden. Det er viktig at leger kjenner...