Gitte Huus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gitte Huus

Lars Lien, Gitte Huus, Gunnar Morken
22.09.2015
Takk for kommentar fra Svein Reseland til vår artikkel ( 1 ). Kommentaren tar opp i hvilken grad bruk av psykofarmaka, og da spesielt antipsykotika, bidrar til forkortet levetid blant mennesker med...
Lars Lien, Gitte Huus, Gunnar Morken
17.11.2015
Takk til Tor-Erik Widerøe for interessante perspektiver på vår artikkel. Vi kjenner lite til telomerforskning, men slik Widerøe beskriver det ser vi at dette kan ha betydning for økt dødelighet i den...
Lars Lien, Gitte Huus, Gunnar Morken
10.02.2015
Den forventede levetid er omkring 20 år kortere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser enn for befolkningen for øvrig. Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer med...