Gine Bakkehøi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Statens legemiddelverk

*Nåværende adresse:

Novartis Norge

Hun har bidratt med datahåndtering og revisjon av artikkelen.

Gine Bakkehøi er cand.pharm. og Qualified Person ved Novartis Norge. Hun var tidligere seniorrådgiver ved Statens legemiddelverk.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter ut over at hun arbeider i Novartis Norge.

Artikler av Gine Bakkehøi
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media