Gine Bakkehøi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gine Bakkehøi

Anne Katrine Eek, Bjørn Oddvar Strøm, Gine Bakkehøi, Hanne Stenberg-Nilsen
21.08.2018
For many years, warfarin was the oral medication of choice in Norway for anticoagulation. Since 2012, however, several new drugs have become available: dabigatran, rivaroxaban, apixaban and edoxaban...
Anne Katrine Eek, Bjørn Oddvar Strøm, Gine Bakkehøi, Hanne Stenberg-Nilsen
21.08.2018
I mange år har warfarin vært enerådende i Norge som peroralt legemiddel ved behov for antikoagulasjon. Siden 2012 har imidlertid flere nye preparater blitt tatt i bruk: dabigatran, rivaroksaban,...