Gine Bakkehøi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Statens legemiddelverk

*Nåværende adresse:

Novartis Norge

Hun har bidratt med datahåndtering og revisjon av artikkelen.

Gine Bakkehøi er cand.pharm. og Qualified Person ved Novartis Norge. Hun var tidligere seniorrådgiver ved Statens legemiddelverk.

Artikler av Gine Bakkehøi
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media