Giedre Kavaliauskiene

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Giedre Kavaliauskiene

Magnus Berle, Kristine Hermansen Dahlslett, Giedre Kavaliauskiene, Dag Hoem
05.09.2017
A previously healthy man in his twenties was hospitalised in the general surgical ward with pains located in the central abdomen. Routine blood tests and vital signs were unremarkable. The pains...
Magnus Berle, Kristine Hermansen Dahlslett, Giedre Kavaliauskiene, Dag Hoem
04.09.2017
En tidligere frisk mann i 20-årene ble innlagt i kirurgisk avdeling med smerter lokalisert sentralt i abdomen. Orienterende blodprøver og vitale parametere var upåfallende. Smertene avtok, og han ble...