Gert Huppertz-Hauss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Gert Huppertz-Hauss (f. 1959) er spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer. Han er overlege og i bistilling som ph.d.- stipendiat i Ibsen-gruppen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: gert.huppertz-hauss@sthf.no

Enhet for mage-tarm-sykdommer

Medisinsk klinikk

Sykehuset Telemark

Artikler av Gert Huppertz-Hauss
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media