Per Gerlyng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Gerlyng

Sella Aarrestad Provan*, Hanne Winge Kvarenes*, Per Gerlyng, Akram Zalmai
01.07.2004
Bakgrunn Endokarditt gir ofte uspesifikke symptomer og et svært varierende sykdomsbilde. For eksempel kan subakutt endokarditt med lavvirulente mikrober ha et forløp over måneder med sykdomsfølelse,...
Puneet Kaur, Astrid Bergrem, Per Gerlyng, Henrik M. Reims, Sabine Leh, Jørgen Valeur
07.06.2016
Anemi er vanlig hos rusmisbrukere og tilskrives ofte dårlig ernæringsstatus og kroniske infeksjonssykdommer. Omfattende utredning av en metadonbruker med anemi, skjelettsmerter og endret utseende...
Puneet Kaur, Astrid Bergrem*, Per Gerlyng, Henrik M. Reims, Sabine Leh, Jørgen Valeur
07.06.2016
Anaemia is common among substance abusers and is often attributed to poor nutritional status and chronic infections. However, a comprehensive assessment of a methadone user with anaemia, skeletal...
Håvard A. Sæverud*, Per Gerlyng
11.02.2010
Nye medisinar mot psykiske lidingar kjem mange pasientar til gode. Men desse medikamenta kan ha til dels sjeldne, men alvorlege biverknadar som krev tverrfagleg tilnærming. Retningsliner for...