Gerd Haga Bringeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Gerd Haga Bringeland (f. 1987) er lege i spesialisering.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Haukeland universitetssykehus

Nevrologisk avdeling

Artikler av Gerd Haga Bringeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media