Gerd Cecilie Dobloug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gerd Cecilie Dobloug

Jan Tore Gran, Øyvind Molberg, Gerd Cecilie Dobloug, Helena Andersson, Eli Taraldsrud, David Scheie
27.08.2009
Idiopatiske inflammatoriske myopatier omfatter en gruppe sykdommer som kjennetegnes ved en kronisk, destruktiv inflammasjon i tverrstripet muskulatur. Tradisjonelt er sykdommene blitt delt inn i tre...
Gerd Cecilie Dobloug
24.05.2016
Myosittpasienter har hyppig forekomst av autoantistoffer, lunge- og spiserørsaffeksjon samt økt dødelighet og kreftrisiko. Gerd Cecilie Dobloug. Foto: Charlotte Deijenberg De idiopatiske...