Geirmund Unsgård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Geirmund Unsgård (f. 1948) er professor i nevrokirurgi og klinikksjef.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

St. Olavs hospital

og

Institutt for nevromedisin

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nevrokirurgisk avdeling

Artikler av Geirmund Unsgård
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media