Geirmund Unsgård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geirmund Unsgård

Eirik Helseth, Bernt J. Due-Tønnessen, Tryggve Lundar, David Scheie, Kari Skullerud, Finn Wesenberg, Knut Lote, Johan Cappelen, Geirmund Unsgård, Tore Stokland, Knut Wester
20.02.2003
Hjernesvulst er den vanligste solide svulstform hos barn under 15 år i Norge, med ca. 40 nye tilfeller per år. Intrakraniale svulster hos barn skiller seg på mange måter fra tilsvarende hos voksne...
Eirik Helseth, Torstein Meling, Tryggve Lundar, David Scheie, Kari Skullerud, Knut Lote, Geirmund Unsgård, Roar Kloster, Iver Arne Langmoen, Knut Wester
20.02.2003
Selv om primære hjernesvulster er den tredje hyppigste årsak til kreftdød hos yngre voksne, vil den enkelte lege bare i begrenset omfang få noen større personlig erfaring med slike pasienter. I en...
Anne Vik, Anne Kvikstad, Geirmund Unsgård, Jan Valentin Jørgensen, Sverre Helge Torp
21.09.2006
En 54 år gammel mann fikk fokale anfall i venstre underekstremitet som bredte seg til alle ekstremiteter. Ved innleggelsen hadde han en stor subkutan hevelse over vertex, med maksimum diameter på 8...
Torstein R. Meling, Eirik Helseth, Geirmund Unsgård, Per Hjalmar Nakstad, Knut Wester
25.08.2005
20 – 40 % av alle kreftpasienter utvikler hjernemetastaser. Insidensen er økende. Det kan skyldes økende forekomst av kreftformer som gir slike metastaser og at bedre lokalbehandling av primærtumor...
Ralf Peter Michler, Geirmund Unsgård, Ivar Rossvoll
05.02.2013
I løpet av de siste 30 år har intraoperativ nevrofysiologisk monitorering utviklet seg fra å være en interessant undersøkelsesmetode til å bli en akseptert og vanlig benyttet metode for å beskytte...