Geir V. Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Geir V. Berg er forskningsveileder/rådgiver ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer og førsteamanuensis ved Høgskolen på Gjøvik.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Geir V. Berg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media