Geir Sevre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Sevre

Geir Sevre, Petter Hartz-Hanssen
17.04.2008
En lege plikter å gi visse myndigheter adgang til befaring av lokaler og gjennomsyn av arkiver, såkalt bokettersyn. Dette gjennomføres blant annet for å foreta en grundigere kontroll av opplysningene...