Geir Sand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Infeksjonsmedisinsk seksjon

Stavanger universitetssjukehus

Han har bidratt med innsamling og tolkning av data, revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Geir Sand er spesialist i infeksjonssykdommer.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Geir Sand
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media