Geir Sand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Infeksjonsmedisinsk seksjon

Stavanger universitetssjukehus

Han har bidratt med innsamling og tolkning av data, revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Geir Sand er spesialist i infeksjonssykdommer.

Artikler av Geir Sand
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media