Geir Lindquist Sporaland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Lindquist Sporaland

Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
03.02.2020
Takk til Gry Grøneng og Trine Hessevik Paulsen fra Folkehelseinstituttet for interesse for artikkelen og verdifull innsikt i hvordan FHI benytter seg av KUHR-data. Vi vil samtidig minne om at det...
Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
18.10.2019
The general practitioners’ setting of diagnoses in their patient record notes has multiple purposes. The patient record serves as the doctor’s work-tool, and it is useful to document diagnoses...
Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
14.10.2019
Allmennlegenes diagnosesetting i journalnotatene har flere formål. Journalen er legenes arbeidsverktøy, og det er nyttig å dokumentere diagnoser som en del av de faglige vurderingene. Dette er også...