Geir Hallan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ortopedisk klinikk

Haukeland universitetssjukehus

og

Klinisk institutt 1

Universitetet i Bergen

Han har bidratt med datainnsamling (registerdata) samt revisjon av manus og har godkjent innsendt manusversjon.

Geir Hallan er spesialist i ortopedisk kirurgi, seksjonsoverlege og professor. Han er fagansvarlig for hofteproteser ved Nasjonalt register for leddproteser.

Artikler av Geir Hallan
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media