Geir Bjerkan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Geir Bjerkan (f. 1970)er konstituert overlege ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital og overlege i Sykehusgruppen, Forsvarets sanitet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: geir.bjerkan@ntnu.no

St. Olavs hospital

og

Forsvarets sanitet

Sessvollmoen

Artikler av Geir Bjerkan
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media