Geir André Ringstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Geir André Ringstad (f. 1972)

er overlege i nevroradiologi ved Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Jobbet tidligere ved radiologisk avdeling ved Sykehuset Østfold, Fredrikstad.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Radiologisk avdeling

Artikler av Geir André Ringstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media