Gaute Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Gaute Hansen er lege i spesialisering i medisinsk biokjemi ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Gaute Hansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media