Gard Frodahl Tveitevåg Svingen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Gard Frodahl Tveitevåg Svingen (f. 1978) er ph.d. og lege i spesialisering ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt foredrags- og møtehonorar fra MSD Norge (produserer Janumet) og Sanofi-Aventis (produserer Amaryl). Han har ikke koblinger mot produsenter av nyere typer antidiabetika som er nevnt i teksten.

Artikler av Gard Frodahl Tveitevåg Svingen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media