Gabriele Arendt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gabriele Arendt

Martin Wilhelm Kurz, Thomas Rudolph, Gabriele Arendt, Elisabeth Farbu
15.05.2008
Multippel mononevropati kan forekomme ved mange tilstander. En 64 år gammel kvinne med ørebetennelse, miltinfarkt og pleuravæske fikk økende svakhet i begge bein. Hvordan stilles diagnosen? En 64 år...