Frode Thuen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frode Thuen

Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren, Frode Thuen
27.05.2019
Takk til Merete S. Hoel for en saklig refleksjon. I kronikken er det ikke fremmet en agenda om at delt omsorg alltid skal være det beste for barnet. Vi fremholder at delt bosted bør være rettsnorm...
Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren, Frode Thuen
22.03.2019
Foreldrefremmedgjøring er lite anerkjent i norske fagmiljøer og i rettspleie. Hva er det, hvorfor er det vanskelig å erkjenne og hvordan kan det håndteres? Illustrasjon: Espen Friberg Vi belyser...
Eivind Meland, Frode Thuen
23.01.2003
Leger og andre terapeuter inviteres ofte til å være «advokat» for pasienter i familiekonflikter og andre typer konflikter. Denne rollen er vanskelig. Mange konsekvenser er i liten grad erkjent blant...