Frode Dunsæd

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Frode Dunsæd (f. 1973) var enhetsleder ved Avgiftningsenheten, Sørlandet sykehus. Han er nå seksjonsleder ved Borgestadklinikken, avdeling Loland. Han har bidratt med idé, utforming/design, datainnsamling, analyse av data, tolkning av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: dunsad@gmail.com

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Sørlandet sykehus

Nåværende adresse:

Borgestadklinikken, avdeling Loland Øvrebø

Artikler av Frode Dunsæd
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media