Frode Dunsæd

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frode Dunsæd

Frode Dunsæd, Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus, Thomas Clausen, Magnhild Mjåvatn Høie
25.10.2016
Substance dependence is a disorder that leads to impaired mental, physical and social functioning, and that often shows progressive development and a chronic course ( 1 ). Alcohol dependence and...
Frode Dunsæd, Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus, Thomas Clausen, Magnhild Mjåvatn Høie
25.10.2016
Rusmiddelavhengighet er en sykdom som gir psykiske, fysiske og sosiale skader og ofte har en progredierende utvikling og kronisk karakter ( 1 ). Alkoholavhengighet og annen rusmiddelavhengighet/...