Frode Arstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Frode Arstad (f. 1971) er cand.med. og lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Helgelandssykehuset, Sandnessjøen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Allmennmedisinsk forskningsenhet

Institutt for samfunnsmedisin

Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Tromsø

og

Medisinsk avdeling

Helgelandssykehuset

Sandnessjøen

Artikler av Frode Arstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media