Fredrik Romi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fredrik Romi

Fredrik Romi, Nils Erik Gilhus, Johan A. Aarli
04.03.2004
Tymektomi som behandling ved myasthenia gravis ble først tatt i utstrakt bruk i 1950-årene, og det finnes kliniske studier som viser bedring etter inngrepet, særlig hos yngre pasienter ( 3 , 4 ). De...
Fredrik Romi
30.11.2001
Myasthenia gravis er en autoimmun sykdom som hovedsakelig er forårsaket av antistoffer mot acetylkolinreseptor (AChR) i den postsynaptiske muskelmembranen. Andre ikke-AChR muskelantistoffer, mot...
Fredrik Romi, Christian Vedeler, Ole-Bjørn Tysnes, Sverre Mørk, Johan A. Aarli
30.04.2000
Polynevropati (1, 2) skyldes affeksjon av mange perifere nerver. Symptomene kan være sensoriske, motoriske og/eller autonome, og tilstanden kan ha mange årsaker. Vanlige årsaker til polynevropati er...
Fredrik Romi, Alf Inge Smivoll, Sverre Mørk, Ole-Bjørn Tysnes
10.03.2000
Creutzfeldt-Jakobs sykdom karakteriseres av raskt progredierende demens, ataksi, myoklonus og flere andre nevrologiske utfall med pyramidale og ekstrapyramidale tegn (1). Den rammer stort sett eldre...