Fredrik Müller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fredrik Müller

Arne Michael Taxt, Gunnveig Grødeland, Andreas Lind, Fredrik Müller
23.09.2020
The pandemic caused by SARS-CoV-2 has created a global humanitarian and economic crisis for which there is currently no solution in sight. Much hope has therefore been pinned on a vaccine that can...
Arne Michael Taxt, Gunnveig Grødeland, Andreas Lind, Fredrik Müller
09.09.2020
Pandemien forårsaket av SARS-CoV-2 har skapt en global humanitær og økonomisk krise som vi ennå ikke ser noen løsning på. Det knyttes derfor enorme forhåpninger til en vaksine som beskytter mot...
Elling Ulvestad, Øyvind Kommedal, Gunnar Skov Simonsen, Fredrik Müller, Truls Michael Leegaard, Iren Høyland Löhr, Svein Arne Nordbø
29.06.2020
Covid-19-pandemien har vist at mikrobiologiske laboratorier må møte smitteutbrudd med bred diagnostisk kompetanse, høy testkapasitet og effektiv infrastruktur. En ny EU-forordning truer nå...
Trond Mogens Aaløkken, Anagha P. Parkar, Tom-Vegard Markussen, Haseem Ashraf, Georg Karl Mynarek, Harald Nes, Fredrik Müller, Michael Schubert, Arve Jørgensen, Siri Marie Blomberg, Reidar Bjørnerheim, Nils Einar Kløw, Einar Hopp
14.05.2020
COVID-19 provides a many-faceted disease picture, and there are several potential diagnostic imaging methods for assessing and monitoring patients. The following is a review of indications and...
Trond Mogens Aaløkken, Anagha P. Parkar, Tom-Vegard Markussen, Haseem Ashraf, Georg Karl Mynarek, Harald Nes, Fredrik Müller, Michael Schubert, Arve Jørgensen, Siri Marie Blomberg, Reidar Bjørnerheim, Nils Einar Kløw, Einar Hopp
05.05.2020
Covid-19 gir et mangefasettert sykdomsbilde, og ved utredning og oppfølging av pasienter er flere bildediagnostiske metoder aktuelle. Vi gjennomgår her indikasjoner og nytteverdi og presenterer...
Fredrik Müller
29.11.2006
Foto © CDC/Science Source/GV-Press Siden hivepidemiens start har viruset rammet over 65 millioner mennesker – mer enn 25 millioner er døde. Den dominerende spredningsmåten er seksuelt overført smitte...
Halvor Rollag, Ellen Holter, Fredrik Müller
24.03.2015
I Tidsskriftet nr. 2/2015 har Siri Nelson og medarbeidere en meget lesverdig artikkel om medfødt hørselstap hos barn i Østfold 2000 – 09 ( 1 ). Tidsskriftet har også fulgt opp med en kommenterende...