Fredrik Lauritzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for forebygging og folkehelse

Antidoping Norge

Han har bidratt med idé, design, tolkning av data, utarbeiding og godkjenning av manus.

Fredrik Lauritzen er idrettsfysiolog med ph.d. i nevrovitenskap og er avdelingsleder.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Fredrik Lauritzen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media