Fredrik Alexander Gregersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fredrik Alexander Gregersen

Hans Olav Melberg, Geir Godager, Fredrik Alexander Gregersen
23.04.2013
Several international studies show that a considerable proportion of health expenses are spent on treatment in the final phase of life, but the estimates vary greatly ( 1  –  6 ). Some of this...
Hans Olav Melberg, Geir Godager, Fredrik Alexander Gregersen
23.04.2013
Flere internasjonale studier viser at en betydelig andel av utgiftene i helsevesenet går til behandling i livets sluttfase, men anslagene varierer mye ( 1  –  6 ). Noe av bakgrunnen for denne...