Frederik Goplen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frederik Goplen

Krister Brantberg, Frederik Goplen, Geir Bråthen, Stein Helge Glad Nordahl, Haakon Arnesen
25.09.2008
Det er presentert flere studier som har tatt opp kortikosteroidbehandling i akuttfasen av vestibularisnevritt. I denne artikkelen drøfter vi hvorvidt det i dag er grunnlag for å innføre behandling av...
Frederik Goplen, Stein Helge Glad Nordahl
10.06.2002
Svimmelhet og balanseforstyrrelser er et vanlig helseproblem. I Statistisk sentralbyrås helseundersøkelser fra 1998 angav 10 % å ha hatt plager med svimmelhet eller dårlig balanse de siste tre...