Freddi Lewin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Freddi Lewin

Lars Erik Rutqvist, Freddi Lewin
10.02.2001
Vi har med förvåning följt den norska debatten om hälsorisker med svenskt snus i Tidsskriftet nr. 14/2000 (1). Kritiska synpunkter har framförts på de svenska cancerstudierna vilka samtliga inte...