Fred A. Mürer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fred A. Mürer

Jon Haffner, Fred A. Mürer, Olaf G. Aasland
20.10.2000
Kompetansekrav til ledere i sykehus har vært diskutert med økende intensitet de siste 20 år. Dette gjelder særlig lederstillinger ved kliniske avdelinger. Ved de fleste sykehus har man valgt å...
Jon Haffner, Fred A. Mürer, Olaf G. Aasland
20.10.2000
Norske sykehus er pålagt ved lov å oppnevne kvalitetsutvalg (1) og etablere internkontroll (2). Kvalitetssikring er definert som en klar lederoppgave (3, 4). Kvalitetskontroll av faglig utøvelse er...
Jon Haffner, Fred A. Mürer, Olaf G. Aasland
20.10.2000
De første sykehus i Norge var pleieinstitusjoner. Pasientene var kronisk syke som ikke hadde råd til å skaffe seg privat pleie (1). I moderne sykehus er andre oppgaver viktigere. Pasientene ligger nå...