Fred Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fred Andersen

Fred Andersen
25.02.2019
I en lederartikkel av medisinsk redaktør Ketil Slagstad anvendes uttrykk som religiøs fundamentalisme, nasjonalkonservatisme samt «autoritære heteroseksuelle, aldrende menn» som karakteristikk av...
Fred Andersen, Anders Forsdahl, Odd Herder, Ivar J. Aaraas
30.09.2001
Rekrutteringen til allmennlegetjenesten har sviktet i de senere år. Denne utviklingen har fått størst konsekvenser i utkantkommunene, der sårbarheten ved få stillingshjemler i isolerte småkommuner er...
Fred Andersen
10.08.2000
Rekrutteringen til allmennmedisinen og samfunnsmedisinen er sviktende. Det er ikke lenger bare et småkommune- og utkantproblem, men rammer gradvis større deler av primærlegetjenesten også i større...
Ivar J. Aaraas, Fred Andersen
10.12.2000
Sats på distriktsmedisin! Allmennmedisinen har dårlige kår blant pasienter, politikere og blant allmennlegene selv skriver Magne Nylenna i en tankevekkende leder i Tidsskriftet nr. 26/2000, der han...
Kjell Nysveen, Ivar Aaraas, Fred Andersen, Tore Dahl, Arne Holm, Erik Langfeldt, Sigrun Winterfeldt
30.09.2000
Ustabil legedekning i utkantstrøk har i de senere år vært et økende problem, nasjonalt så vel som internasjonalt (1). Hos oss er Nord-Norge hardest rammet (2, 3). Kommunehelsetjenesten i landsdelen...
Fred Andersen
05.03.2013
Jeg har med en viss undring lest artikkelen om alkoholavhold og sosial integrasjon i Tidsskriftet nr. 1/2013 ( 1 ). Forfatteren angir at «datasettet er sterkt». Det gjør han til tross for at andelen...