Frank Olav Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer

Avdeling for infeksjonsmedisin

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Frank Olav Pettersen er ph.d., spesialist i infeksjonssykdommer og i medisinsk mikrobiologi, overlege og enhetsleder.

Artikler av Frank Olav Pettersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media