Frank Ellof Åbyholm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frank Ellof Åbyholm

Tyge Tind Tindholdt, Kim Alexander Tønseth, Tomm Kristian Bjærke, Frank Ellof Åbyholm
09.08.2007
Basalcellekarsinom er den vanligste type hudkreft. I Norge registreres det ca. 6 500 nye tilfeller hvert år ( 1 ). Tradisjonell behandling er kirurgisk fjerning. Det er effektivt – med en...
Frank Ellof Åbyholm
25.09.2003
Hvor alvorlig er kompetanseflukten fra det offentlige helsevesen innen plastikkirurgi? Kosmetisk kirurgi er behandling av friske pasienter og faller derfor utenfor det offentliges ansvar. Friske...