Frank Almås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frank Almås

Ragnar Østensen, Frank Almås
06.09.2007
Ved salg av legepraksis overdras en goodwill som er avskrivbar hos kjøper. Dette gjelder både ved overdragelser mellom uavhengige parter og ved overdragelser til et aksjeselskap som legen(e) eier...