Finn Husøy Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Finn Husøy Andersen

Finn Husøy Andersen
12.12.2017
Intensivpasientar over 80 år som er i live eitt år etter utskriving, klarar seg godt samanlikna med normalbefolkninga. Foto: Finn H. Andersen Talet på eldre kjem til å auke dei komande åra. Samtidig...