Finn-Erik Vinje

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Finn-Erik Vinje

Finn-Erik Vinje
05.01.2006
Vi legger jevnt over mindre vekt på høflighetskonvensjoner enn før, og dus er vi med alle. Men selv i en tid som vår må vi i møter med andre mennesker ustanselig treffe språklige valg med hensyn til...
Finn-Erik Vinje
14.01.2014
Det er moro at Erlend Hem ( 1 ), Kjell Gisholt ( 2 ) og andre lesere av Tidsskriftet interesserer seg for syntaktiske petitesser, og det tema Gisholt lufter, er sannelig ikke barnemat – om vi...