Fernando Boix

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fernando Boix

Fernando Boix
03.05.2021
Man finner i artikkelen en høy korrelasjon mellom de variablene som har vært brukt som prediktorvariabler. Dette innebærer en betydelig multikollinearitet (graden av lineær sammenheng mellom flere...