Felicia Skjerven Kristiansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Felicia Skjerven Kristiansen

Felicia Skjerven Kristiansen
17.08.2020
The better we understand placebo and nocebo phenomena, the more we can make use of this insight in therapeutic relationships. The view of the placebo effect has changed in recent years. Previously...
Felicia Skjerven Kristiansen
17.08.2020
Jo bedre vi forstår placebo- og nocebofenomener, jo mer kan vi utnytte slik innsikt i terapeutiske relasjoner. Synet på placeboeffekten har endret seg de senere årene. Fra å bli ansett som en plagsom...