Farid Khan Baloch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Farid Khan Baloch

Karl Bjørnar Alstadhaug, Francis Odeh, Farid Khan Baloch, Diana Hristova Berg, Rolf Salvesen
17.04.2012
Lumbar puncture, also known as spinal puncture, involves passing a needle through the wall of the dural sac (Fig. 1) ( 1 ) and into the subarachnoid space, which is filled with cerebrospinal fluid,...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Francis Odeh, Farid Khan Baloch, Diana Hristova Berg, Rolf Salvesen
17.04.2012
Lumbalpunksjon, også kalt spinalpunksjon, innebærer å føre en nål gjennom veggen av durasekken (fig 1) ( 1 ) og inn i det cerebrospinalvæskefylte subaraknoidalrommet i den lumbale delen av ryggen...
Robin Breivik Ellingsen, Farid Khan Baloch, Erik Waage Nielsen
26.01.2016
En mann i 60-årene med flere kjente alvorlige diagnoser ble funnet livløs av hjemmesykepleier, og hjerte-lunge-redning ble iverksatt. Da ambulansepersonell kom til, ble det registrert uttalt...