Fakhira Khalid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fakhira Khalid

Mirza Jusufovic, Øivind Gjertsen, Fakhira Khalid, Bjørn Tennøe, Mona Skjelland
20.10.2015
A man in his 50s was stopped by the police because he had driven his car on the wrong side of the road. He was admitted on suspicion of stroke. He was confused on examination. Cerebral CT and CT-...
Mirza Jusufovic, Øivind Gjertsen, Fakhira Khalid, Bjørn Tennøe, Mona Skjelland
20.10.2015
En mann i 50-årsalderen var blitt stoppet av politiet fordi han hadde kjørt bil mot kjøreretningen. Han ble innlagt med spørsmål om hjerneslag. Ved undersøkelsen var han konfus. Cerebral CT og CT-...